reorder

Rohm Dta114Yubtl Digital Transistor, -0.1A, Sot-323Fl

About The ROHM - DIGITAL TRANSISTOR, -0.1A, SOT-323FL - DTA114YUBTL

ROHM - DIGITAL TRANSISTOR, -0.1A, SOT-323FL - DTA114YUBTL

Semiconductors - Discretes

Rohm Dta114Yubtl Digital Transistor, -0.1A, Sot-323Fl

Semiconductors - Discretes

Specifications of Rohm Dta114Yubtl Digital Transistor, -0.1A, Sot-323Fl

Category
Instockinstock

Last Updated

Rohm Dta114Yubtl Digital Transistor, -0.1A, Sot-323Fl
more variety

1A, SOT-323FL - DTA114YUBTL.ROHM - DIGITAL TRANSISTOR, -0

Rating :- 8.06 /10
Votes :- 204