reorder

Rohm Dtc144Eebtl Digital Transistor, 50V, 0.1A

About The ROHM - DIGITAL TRANSISTOR, 50V, 0.1A - DTC144EEBTL

ROHM - DIGITAL TRANSISTOR, 50V, 0.1A - DTC144EEBTL

Semiconductors - Discretes

Rohm Dtc144Eebtl Digital Transistor, 50V, 0.1A

Semiconductors - Discretes

Specifications of Rohm Dtc144Eebtl Digital Transistor, 50V, 0.1A

Category
Instockinstock

Last Updated

Rohm Dtc144Eebtl Digital Transistor, 50V, 0.1A
more variety

1A - DTC144EEBTL.ROHM - DIGITAL TRANSISTOR, 50V, 0

Rating :- 8.1 /10
Votes :- 207