reorder

Txc 9B-17.280Maaj-B Crystal, 17.28Mhz, 18Pf, 11.5Mm X 5Mm

About The TXC - CRYSTAL, 17.5MM X 5MM - 9B-17.280MAAJ-B.28MHZ, 18PF, 11

TXC - CRYSTAL, 17.28MHZ, 18PF, 11.5MM X 5MM - 9B-17.280MAAJ-B

Crystals & Oscillators > Crystals

Txc 9B-17.280Maaj-B Crystal, 17.28Mhz, 18Pf, 11.5Mm X 5Mm

Crystals & Oscillators > Crystals

Specifications of Txc 9B-17.280Maaj-B Crystal, 17.28Mhz, 18Pf, 11.5Mm X 5Mm

Category
Instockinstock

Last Updated

Txc 9B-17.280Maaj-B Crystal, 17.28Mhz, 18Pf, 11.5Mm X 5Mm
more variety

5MM X 5MM - 9B-17.28MHZ, 18PF, 11.280MAAJ-B.TXC - CRYSTAL, 17

Rating :- 8.07 /10
Votes :- 203